ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ВИДЕО
Нэг зураглаач гүйцэтгэнэ
Авсан дүрсээ эвлүүлэг хийн богино хэмжээний видео болгон СД
дээр хуулж өгнө.
ВИДЕО ШТОРК
Идэвхижүүлэлтийн видео реклам
TV COMMERCIAL
Танай байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг илэрхийлэх брэнд реклам
VIRAL VIDEO
Хоногшуулах түгээлтийн богино хэмжээний бичлэг, видео
ТАНИЛЦУУЛГА ВИДЕО
Компани, үйл ажиллагааны танилцуулга, зохиомжит нэвтрүүлэг, ярилцлага
ВИДЕО КЛИП
Бүрэн хэмжээний видео клип
2D ANIMATION
Infographic, animation, танилцуулга
3D ANIMATION
Graphic, Animation, Product video
УРАН САЙХНЫ КИНО
Бүрэн хэмжээний уран сайхны киноны зураг авалт,
эвлүүлэг, өнгө тавилт